Fartkamera

Fartkamera finns installerat på många håll i landet och tar i genomsnitt fast 550 fortkörare varje dag. Nedan finner du information om ALLA fartkameror i Sverige samt bötesbelopp för hastighetsöverträdelse.

Fartkameror

De första försöken med fartkameror inleddes i slutet av 80-talet men det är inte för än efter riksdagsbeslut 1997 om nollvision i trafiken.

 

Idag finns cirka 1 100 fasta fartkameror i Sverige, ofta på tidigare olycksdrabbade vägsträckor.

Böter vid fartkamera

I uppdrag av polisen har mätningar gjorts på dessa sträckor. De visar att antalet dödsolyckor minskat med  60 % och antalet allvarligt skadade minskat med 30 %. Trafikverket ansvarar för installering och drift av kamerorna medan polisen sköter utredning av bildmaterialet.

 

Vilket bötesbelopp ges vid fartkamera

Nedan tabell anger antal kilometer per timme för fort på y axel och böter på x axel.

 

Hastighetsbegränsning lägre än 50 km/tim Hastighetsbegränsning 50 km/tim och mer
1-10 2 000 kr 1500 kr
11-15 2 400 kr 2000 kr
16-20 2 800 kr 2400 kr
21-25 3 200 kr 2800 kr
26-30 3 600 kr 3200 kr
31-35 4 000 kr 3600 kr
36-40 4 000 kr 4000 kr
41-50 * 4000 kr
51- * *

 

 

* Ärende går till åklagare

På 30-vägar innebär oftast, men inte alltid, en hastighetsöverträdelse på mer än 20 kilometer i timmen att körkortet blir indraget i några månader.

 

Fartkameror i Sverige

Vägmerken visar alltid i god tid i det fall det finns fasta trafiksäkerhetskameror på vägsträckan. Hos trafikverket finns det kartor som visar alla vägsträckor där det finns kameror. Nedan finns länkar till alla län.

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län 

Östergötlands län

 

Hur fungerar fartkamerorna

I kameran finns en radar som registrerar hastigheten, endast de fordon som kör för fort fotas. Bilden skickas därefter till polisen som bearbetar fotot manuellt. Oavsett om det finns en passagerare eller ej med i bilen, maskeras passagerarsidan.  Bilden på föraren jämförs sedan med körkortet till ägaren av bilen (kan även jämföras med passfoto), är det samma person skickas därefter underrättelse med bild och hastighetsöverträdelse till föraren. I det fall föraren inte går att identifiera skickar polisen en förfrågan till ägaren av fordonet. Det ät inte lag på att besvara denna förfrågan.

Alla fartkameror i Sverige styrs från polisens sambandscentral i Kiruna. De reglerar vilka kameror som är aktiverade för tillfället, vilket normalt styrs av olycksfrekvens och trafikbelastning.

 

Undgå böter

Absolut bästa sättet att undgå böter är så klart att hålla sig till hastighetsbegränsningen men det finns andra sätt. Böter kan endast delas ut i det fall föraren går att känna igen, vet du när kameran kommer kan du dra upp näsduken över näsan och vips så blir det ingen bot. Ett annat sätt är att låna ut bilen till grannen, och be att få låna grannens bil, helt plötsligt kan ingen av er åka fast. Det finns en hel rad fler sätt att undgå böter såsom reflexsprej (fungerar endast i vissa fall), plocka bort plåtarna etc. men förslagsvis, håll hastigheten!