Oscilloskop

Oscilloskop är en typ av mätinstrument.som visar elektrisk spänning, när man vill mäta spänning som varierar med tiden är ett oscilloskop ett otroligt bra redskap.

Själva tekniken som används i ett oscilloskop uppfanns under slutet av 1800-talet men det var inte fören 1930-talet som tekniken utvecklats såpass att det var ett praktiskt och bra mätinstrument. Från att ha varit stora otympliga är oscilloskop idag små apparater man kan hålla i handen.

 

Två varianter av oscilloskop

 

Det finns två typer av oscilloskop, digitala och analoga, det är oftare minnesfunktion i digitala oscilloskop men minnesfunktionen finns i båda typer så det är egentligen ingen större skillnad mellan de två, bägge varianter visar på en skärm de variationer som finns i strömspänningen. Däremot kan det vara väldigt praktiskt ibland att ha just minnesfunktion eftersom det går att göra fler efterberäkningar av samma mätning.

 

Användningsområden

 

Normalt används oscilloskop endast för att mäta spänning som variera med tiden men det går också att mäta en mängd andra ting som varierar med tiden, om man omvandlar det som man vill mäta till spänning med en givare går det alldeles utmärkt att använda oscilloskopet för mätningen.

 

Med oscilloskop kan man mäta om växelspänningen i digitala pulser är den rätta för att framföra den typ av information man vill sända. Man behöver inte mäta med en tidsaxel, det går också att mäta två spänningskurvors förhållande mot varandra, där är ena spänningskurvan på x-axel och andra spänningskurvan på y-axel. Om signalerna är lika stora och i fas ritas ett streck i 45 grader på skärmen.