Elektrolytkondensator

Eletrolytkondesatorer har större kapacitans än andra kondensatorer men begränsade användningsområden.

Elektrolytkondensatorer

 

Elektrolytkondensatorer har normalt kapacitans från lite under en microfarad upp till några tiondelar farad.

 

I en elektrolytkondensator utgörs den ena ledande plattan av ett stycke rullad aluminiumfolie för att på så sätt få större kapacitans än vanliga kondensatorer.

 

Konstruktion

 

En elektrolytkondensator består av två lager aluminiumfolie varav det ena täckt i ett isolerande lager oxid. Lagren separeras av ett material dränkt i elektrolyt.

 

Folielagret som är täckt av oxid är anoden medan vätskan i elektrolyten samt det andra lagret folie är katoden. Dettta rullas ihop och läggs i en aluminiumcylinder

 

Den stora arealen och det mikrometertunna dielektrikum av aluminium ger elektrolytkondesatorn en mycket stor elektrisk kapacitet i förhållande till den plats komponenten tar.

 

Det tillfaller också några nackdelar med elektrolytkondensatorer. Det tunna lagret av dieletrikum gör att elektrolytkondensatorer endast tål några hundra volt medan andra kondensatorer klarar av åtskilligt mer.