Vakter

Vakter kan syfta på flera olika yrken och roller, beroende på vilken vilket syfte vakten har krävs olika typer av utbildad eller outbildad personal. Nedan följer information om de olika typer som finns och deras befogenheter.

Vad är en vakt?

Det finns en hel del att vakta i Sverige och därför finns det också flera olika typer av vakter. Det kan vara dörrvakten på krogen, det kan också vara entrévärden eller vakten i skidliften. Ordningsvakter är utbildade och förordnade av av polis, väktare skall vara utbildade av godkänt utbildningsföretag, skidvakten kräver givetvis ingen vidareutbildning.


Vakter


 

Olika typer av vakter krävs för olika situationer. När det handlar om ren övervakningsverksamhet såsom rondering, till exempel när en person patrullerar ett område nattetid för att se att allt är i ordning, är det i de allra flesta fall en väktare. Vi arrangemang där det förväntas kräva någon som håller i ordningen kan det vara mer lämpat att anlita en ordningsvakt. Ordningsvakter är till skillnad från väktare personligt förordnade av polisen.

 

På krogen kan man dyka ordningsvakter, entrévärdar eller dörrvakter, de sista två har inga andra befogenheter än någon annan på krogen, de får endast göra envarsgripanden. Ett envarsgripande kan vem som helst som tar någon på bar gärning göra, brottet måste dock vara så allvarligt att påföljden är fängelse.

 

Mer information om väktare finner du här och om ordningsvakter här.

 

Polisen som vakt

Polisen sköter en stor del av bevakningen i Sverige. Vid demonstrationer är det ofta polisen som är med och ser till att ordning efterföljs. En demonstration är normalt inte något som görs eller drivs av ett företag i vinstsyfte och således behöver organisationen som anordnar demonstrationen inte heller betala för bevakningen. Samma sak gäller alla tillställningar som organiseras av icke vinstdrivande organisationen. I vissa fall så som vid konserter eller idrottsevenemang som organiseras av vinstdrivande företag är polisen skyldig att ta betalt för övervakningen.

 

Om polisen ska ta betalt eller inte vid ett visst tillfälle bedöms utifrån övergripande riktlinjer från Rikspolisstyrelsen. Det blir slutligen en tolkningsfråga vilket göra att det kan skilja sig lite från län till län men syftet med dessa riktlinjer är att alla arrangörer i Sverige ska behandlas lika.

 

När måste polisen sköta bevakningen?

När och i hur stor utsträckning polisen sköter bevakning vid ett evenemang är något som behandlas från fall till fall och det bestäms av polisen i samarbete med arrangören. Efter en säkerhetsanalys bestäms i vilken grad bevakning är nödvändig. Det är inte endast inom evenemangsområdet polisen kan ta betalt för bevakning. Vid till exempel en fotbollsmatch där det anses behövas bevakning utanför arenan räknas den delen också in i notan. Vilken tid på dagen polisen utkommenderas eller kallas tillbaka beror inte heller alltid på när evenemanget startar eller slutar, polisen kan i vissa fall behövas på plats flera timmar innan eller efter och detta ingår också i slutnotan till arrangören.