Parkeringsböter

Parkeringsböter kan möjligtvis vara bland det mest irriterande man stöter på under en vanlig dag men det är inte alla som är helt insatta i vad det är förutom bara ytterligare en räkning att betala denna månad.

Vad är egentligen en parkeringsböter?

En parkeringsböter är en böter som utfärdas till en ägare av ett motorfordon som helt enkelt står där det inte får stå. P-böter utfärdas endast till registrerade fordon, du alltså inte få p-bot för en felparkerad cykel. Om kommunen är ägare till marken kan p-böter utfärdas av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt.  Det betyder inte alltid att p-böter måste skrivas ut bara för att man är felparkerad, om det finns förmildrande omständigheter kan både polis och parkeringsvakt låta bli att skriva ut böter. Detta går även att läsa på riksdagens hemsida.

Parkeringsböter

Om man står på privat mark är det markägaren som har rätten att skriva ut p-böter. Normalt sköts det dock inte av markägare utan av av parkeringsbolag.

 

Vem har rätt att dela ut en p-bot?

På kommunal mark delar antingen polisen eller normalt en kommunal parkeringsvakt ut p-böter. På privat mark har markägaren rätten att dela ut böter men det är i regel överlämnat till privata parkeringsbolag.

 

Att man parkerar fel betyder dock inte att man alltid måste få böter, både polisen och parkeringsvakten kan med stöd av lagen låta bli att ta ut böter om det är en mindre överträdelse, om du ser en p-lisa när du vet att du parkerar fel kan alltid fråga om det ändå går bra att parkera en kort stund.

 

Polisen och parkeringsvakten delar ut p-böter

 

Vad kostar en felparkering?

Hur mycket man ska betala för en felparkering bestäms av kommunen. Det beror på vilken typ av överträdelse som gjorts och vart man gjort denna överträdelse. Ofta kostar det olika beroende på vart i kommunen man är eller hur man parkerar. Om man till exempel parkerar på handikapp-parkering utan att betala för parkeringsbiljett blir böter normalt mycket högre än om man står på vanlig parkering utan att betala.

 

När man parkerat fel på privat mark gäller samma summa som om man gjort liknande typ av överträdelse på kommunal mark och om kommunal böter varierar beroende på vart i kommunen man parkerat fel gäller samma bötesbelopp på privat mark. Alltså, om kommunen tar ut 300 kr för en felparkerad bil i område A, och 500 kr i område B, får markägare i område A endast ta ut 300 kr för liknande felparkering medan markägare i område B får ta ut 500 kr.

 

Om överträdelsen är att man parkerat utan att betala parkeringsbiljett ingår biljettpriset i p-boten. Man behöver alltså inte också betala parkeringsbiljetten.

 

Vem är skyldig att betala en p-böter?

Det är alltid den registrerade ägaren av bilen som är skyldig att betala all böter för felparkering.

 

Kan man bestrida en p-bot?

Ja, man kan ansöka om rättelse hos polisen. Även om man ansökt om rättelse skall p-böter betalas inom angiven tid på boten, det kommer alltid en påminnelse så du kan gott vänta tills angiven tid på påminnelsen. Om man låter bli att betala och p-boten hamnar hos kronofogden kan man inte längre ansöka om rättelse. Får man avslag går det att överklaga beslut, men har man fått rättelse kan inte motpart överklaga.

 

På vilket annat sätt kan man komma undan p-böter?

Att parkera rätt är givetvis det bästa sättet att komma undan, men titt som tätt finns inte den möjligheten. Det finns några alternativ till att bara betala varje p-bot som den kommer. Till exempel kan man teckna en försäkring, försäkringen garanterar givetvis inte att man kommer undan böter, men man kan få en fast månadskostnad som man betalar till ett försäkringsbolag. Försäkringsbolaget betalar i sin tur din p-böter. På så vis kan man lättare planera sin ekonomi, istället för att man betalar 5 böter en månad och sedan ingen nästa månad kan man sprida ut kostnaden över året.

 

En annan metod är att helt enkelt göra det svårt för lagens långa arm, i “Lag (1976:206) om felparkeringsavgift” står nämligen att “Anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästes på fordonet.”. Om man plockar bort vindrutetorkarna finns normalt inte många ställen att fästa en p-bot. Ett annat alternativ för den händige vore att sätta fast registreringsskylten med kardborre eller liknande och varje gång man parkerar lägger man in skyltarna i bilen. På så sätt kan parkeringsvakten inte veta vem som är ägare av bilen och då inte heller skriva ut böter. Ytterligare ett alternativ vore att varje gång man får en bot, letar man reda på en annan felparkerad bil, förslagsvis på samma gata och med samma typ av felparkering, sätt därefter p-boten på den bilen och hoppas att ägaren betalar. Inget av de senare metoderna är något att rekommendera men det visar i alla fall på att det finns flera olika möjligheter att lösa en situation.