Svensk bevakning

I Sverige finns flera större företag som bedriver bevakningsverksamhet, både för privata och offentliga kunder. De har inte samma samhällsuppgift som polisen men skall ändå vara auktoriserad, endast auktoriserade firmor tillåts i Sverige.

Krav på bevakningsföretag

I Sverige är det krav på att alla bevakningsföretag vara auktoriserade av länsstyrelsen i det län företaget har sitt säte. Det är förbjudet att bedriva yrkesmässig bevakningsverksamhet utan tillåtelse, bryter man mot lagen riskerar man böter eller fängelse på upp till 6 månader. Företag som bedriver bevakning lyder under Lag (1974:191) om bevakningsföretag.

 

Svensk bevakning - Bevakningsföretag 

Med bevakningsföretag menas alla företag som bevakar transporter, fastigheter, anläggningar, offentliga tillställningar eller liknande, även bevakning av av enskild person, såsom livvakter lyder under denna lag. Auktorisering utfärdas endast åt företag som tros kunna uppfylla de krav som ställs i lagen.

 

All personal inklusive ledning och styrelse skall vara lämpade och medborgerligt pålitlig. I princip får inga straffade personer arbeta för ett bevakningsföretag eller åtminstone inte någon som är straffad för grövre brott. Länsstyrelsen kan när som helst begära in uppgifter om bevakningsuppdrag och annat som rör drift av företaget, att lämna in felaktiga uppgifter är straffbart med böter eller fängelse och kan även räkna med att tillståndet dras tillbaka.

 

Utländska bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag registrerat i utlandet som bedriver verksamhet i någon form i Sverige skall vara godkända av länsstyrelsen i Stockholms län. Det kan gälla till exempel en livvakt till någon som besöker Sverige.

 

Personal

All personal som arbetar inom just bevakning på ett bevakningsbolag skall ha genomgått väktarutbildning och vara godkända av länsstyrelsen. De som arbetar med andra roller inom företaget såsom ekonomi och rent administrativa uppgifter har inte samma krav på utbildning men skall ändå anses vara lämpade för att arbeta åt en firma som bedriver bevakningsverksamhet.

  

Olika typer av bevakningsuppdrag

Det finns en rad olika typer av bevakning, det kan vara bevakning av evenemang eller tillställningar, stationärbevakning, rondering, parkeringsövervakning, brandbevakning, larminstallation, säkerhetsanalyser etc. Senast i år har även polisen bett om väktarövervakning av polisstationer.  Marknaden har växt sig ganska stor i Sverige och det finns idag nästan 20 000 väktare i mer än 200 företag.

 

Framtid

För branschen i stort ser framtiden ganska bra ut, marknaden växer med cirka fem procent per år och det kommer nya produkter och lösningar som går att sälja ett bra tag framöver. Så länge det begås brott och den svenska polisstyrkan inte är stor nog att hantera all patrullering och övervakning själva kommer det alltid att finnas ett behov.

 

Till skillnad från många andra branscher är servicebranschen något som oftast kräver personal på plats i det land produkten säljs. Ett problem inom branschen i sig är att konkurrensen är stenhård mellan de olika företag som finns och några få företag har tagit över en mycket stor del av marknaden.