Sjöfylleri

Sjöfylleri gäller inte för alla fordon till havs och det är inte endast den person som faktiskt framför fordonet som kan straffas för sjöfylleri.

Information om sjöfylleri

Lagen gäller endast för fartyg som är längre än 10 meter långa eller motordrivna fartyg med maxhastighet på mer än 15 knop. Alla som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan straffas för sjöfylleri. På ett  större fartyg är det alltså inte endast kapten som skall vara nykter.

Information om sjöfylleri

Sjöfylleri

Gränsen för sjöfylleri ligger på samma nivå som gränsen för rattfylleri, 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft.

 

Grovt sjöfylleri

Gränsen för grov sjöfylla ligger vid 1,0 promille alkohol i blodet. Promillegränsen är även här samma som vid grovt rattfylleri.

 

Påföljd av sjöfylleri

Normalt är påföljderna av sjöfylleri betydligt lindrigare än vid rattfylleri, i de flesta fall stannar det vid dagsböter, ej indraget körkort. Sjöfylleri anses som en lindrigare förseelse eftersom hastigheterna är betydligt lägre till sjöss.