Rattfylleri

Rattfylleri anses vara en av de största orsakerna till allvarliga olyckor i trafiken, enligt trafikverket har nästan 75 % av alla unga förare som omkommit i singelolyckor varit alkoholpåverkade. I Sverige arbetar trafikverket tillsammans med polisen med något som heter nolltolerans vilket är en mycket strikt syn på alkohol i trafiken.

Gränsen för rattfylla

Gränsen för rattfylla ligger sedan 1 juni 2010 på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, det motsvarar cirka 0,2 promille i blodet.

 

En öl räcker för de allra flesta för att åka fast i  ett utandningsprov. Gränsen för indraget körkort ligger dock lite högre, på 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Rattfylleri

 

Gränsen för grov rattfylla

Gränsen för grovt rattfylleri ligger på 0,5 milliliter per liter utandningsluft eller motsvarande cirka 1,0 promille i blodet.

 

Hur mycket som skall drickas att hamna över gränsen för grov rattfylla beror på flera faktorer.

 

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille i blodet

Promillehalten mäter andelen alkohol i blodet och det varierar från person till person även om alkoholintaget är detsamma. En person som väger mycket kan också dricka mycket eftersom berusningen blir i proportion alkohol per kroppsmassa. En stor stark för en man på 100 kilo är mindre än 0,5 % av kroppsvikten, en treåring som väger 15 kilo och dricker en stor stark får i sig motsvarande  3 % av kroppsvikten, alltså sex gånger mer från bara en öl. Därav kan rekommenderas att inte servera öl till barnmaten.

 

Män har enzymer i magen som förbränner alkohol, kvinnor förbränner endast när alkoholen når levern, därför kan män dricka mer än kvinnor. För någon som dricker mycket kan levern kan med tiden bli bättre på att förbränna, övning ger färdighet kan man säga. En person som dricker på tom mage får en kraftigare berusning som går ur snabbare.

 

Vänta efter du druckit

Det tar kroppen cirka en timme att förbränna 2 cl 40 % starksprit. En normal starköl innehåller cirka 6 cl starksprit, det tar alltså ungefär tre timmar för kroppen att förbränna en starköl. En 70 cl vinflaska som innehåller 12 % alkohol tar således ungefär 7 timmar att förbränna. Ha dock i åtanke att alla inte förbränner alkohol med samma hastighet och att promillehalten i blodet inte bara har att göra med hur snabbt du förbränner alkoholen.

 

Straff eller påföljder

Någon som blir dömd för rattfylla kan i princip räkna med att körkortet blir återkallat, normalt upp till 12 månader. Därefter beroende på hur pass grovt brottet är blir straffet antingen böter eller fängelse, i de allra flesta fall leder det till böter. För rattfylla kan man få ett fängelsestraff  på upp till 6 månader, för grov rattfylla upp till 2 år och inkallat körkort upp till 3 år.

Rattfylleri - straff

 

Alkoholkontroll

Polisen, tullen och även utbildad väktare har numera rätt att göra alkoholtest i form av utandningsprov. Visar testet ett för högt värde tas därefter ytterligare två test i ett annat instrument som kallas “Evidenzer”. Detta sker normalt på polisstationen och det är detta prov som sedan används i rätten.

alkoholkontroll