Polisradio – info om polisradio

Polisradio används i de allra flesta länder som medel för kommunikation i brottsbekämpande organ.men i Sverige går det även bra att som civilperson inneha en polisradio, fast mycket mer än intressant lyssning är det nog inte..

Tre olika system för Polisradio

I Sverige används tre olika system för sändningar via polisradio, S-70, S-80 och RAKEL. S-70 systemet ligger på 70-MHZ-bandet och används över hela Sverige medan S-80 som ligger på 430 MHZ-bandet endast används i städer. Båda dessa system är idag under avveckling för att ge plats åt RAKEL som idag är satt i full drift över hela landet.

 

Tidigare var det enkelt att lyssna av polisradio, man behövde själv en radio och sedan kopplade man upp sig mot polisens frekvens. Detta är helt lagligt, det som däremot inte är lagligt är att utnyttja den information man får via polisradio.

 

Polisradio Rakel

Det nya systemet som heter Rakel sattes i bruk i för några år sedan och är ett system som inte är helt enkelt att lyssna av eftersom sändningarna är krypterade. Det gör det enklare för polisen att prata öppet om vad som kan behöva kommuniceras ut, även sekretessbelagt material. Tidigare har denna information behövt gå via till exempel mobiltelefon. Rakel har också längre räckvidd än de gamla systemen.

 

Nackdelar med Rakel är förutom att det har kostat pengar att ta fram också tar bort den hjälp som polisen tidigare fått av de som lyssnat på polisradio. Fördelen är då igen att inga kriminella kan heller lyssna av kommunikationen och kan då inte planera sitt agerande utifrån polisens information.

 

Polisradio Rakel klara av både vanliga mobilsamtal samt att skicka sms, men de kallas då sds. Än så länge finns inte funktionen att skicka bilder via Rakel vilket gör att även mobiltelefon fortfarande behöver användas.