Ordningsvakt – info om ordningsvakter

En ordningsvakt blir i Sverige utbildade och förordnad av polisen, det är också polisen som sköter tillsynen. Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter.

En ordningsvakts arbetsuppgifter

En ordningsvakt är till för att hjälpa till att upprätthålla ordning och reda, de får till exempel ingripa om en person är för full eller stökig.

 

De hjälper ofta polisen vid arrangemang där inte utbildad polis är nödvändig eller som ett komplement till polisen.

Ofta kan de även ses hjälpa till i kollektivtrafiken, i sjukhus eller på köpcentra.

Ordningsvakt

 

De som anlitas av den offentliga sektorn arbetar oftast för ett auktoriserat bevakningsföretag, dessa företag är auktoriserade av staten och har tillstånd att bedriva övervakning.

En ordningsvakt blir i Sverige utbildade och förordnad av polisen

Krav på ordningsvakter

Ett krav som ställs är att personen skall vara ostraffad, eller åtminstone inte straffad för ett brott som gör att man kan anses vara olämplig som vakt. Någon som tidigare blivit straffad för till exempel misshandel anses inte vara lämplig. Polisen skall även hålla sitt register uppdaterat, blir någon som har ett förordnande straffad för grövre brott ska förordnandet dras in. De lyder under polisen och måste följa polismans polismans order, i tjänst har ordningsvakter en skyldighet att rapportera alla brott som han eller hon fått kännedom om.

 

Utbildning

Beroende på vart du är intresserad av att arbeta som ordningsvakt kan pris och utbildning variera lite. För till exempel någon som önskar jobba i Kalmar län. Starta med att ladda ned anmälningsblankett från polisens hemsida, fyll i och skicka in. Var seriös i ansökan, du blir kallad till intervju och det kan finnas begränsat antal platser till utbildningen. Klarar du intervjun väntar en 80 timmar lång utbildning som kostar 8 000 kr. Utbildningen genomförs dagtid, har du ett heltidsarbete måste du kunna ta två veckor semester under utbildningen.

 

När kursen är klar får alla som klarat sig ett förordnande av polisen som gäller i det län det utfärdats. Förordnandet gäller i tre år och går automatiskt ut om inte vidareutbildning fullgörs. Det går att ansöka om förordnande till annat län än där man gjort utbildningen, det kostar 700 kr, men förordnande utfärdas endast om det finns behöv av ordningsvakter i det länet.

 

Befogenheter

En ordningsvakt har vissa av de befogenheter som polisen har, men långt ifrån alla. De har rätt att frånta alkohol och ta hand om berusade och avvisa personer som stör ordningen. De får använda våld om situationen kräver det och i vissa fall har de rätt att utföra visitation.

 

Utrustning

Det skall vara lätt att känna igen en ordningsvakt, därför finns en lång förordning på hur uniformen får se ut. Polisen har tagit fram en viss typ av blå färg som ALLA ordningsvakter måste använda sig av. Ordningsvaktens sköld skall sitta fäst synligt på armen, logga från bevakningsfirma får användas, den skall då fästas under skölden på armen. Vistas man utomhus skall man bära huvudbonad, det finns två tillåtna modeller. Batong och handklovar får användas men är inget krav. En ordningsvakt som använder batong som inte är godkänd kan inte, som många tror, bli straffad vid kontroll utan blir endast ombedda att byta ut den till en godkänd variant. De ordningsvakter som arbetar på krogen får använda sig av kostym, kostymen skall då vara i den godkända färgen och fylla samma krav på logga etc som en vanlig uniform.