Misstanke om brott

Vid misstanke om brott, beroende på brottets grad kan en person bli frihetsberövad. Detta för att personen i fråga inte ska kunna försvåra utredningen, lämna landet eller fortsätta begå brott.

Frihetsberövad

Det finns flera anledningar till att bli frihetsberövad, det är inte alltid ett allvarligt brott ligger bakom, alla som hamnat i fyllecell har varit frihetsberövad. Det finns tre typer av frihetsberövande, gripen, anhållen och häktad. En stor majoritet av alla frihetsberövanden är av första kategorin, gripen. Med stöd av LOB  (Lag (1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m.,) gör polisen varje år ett stort antal gripanden.

 

 

Gripen

En polisman kan på plats besluta om att gripa en person, en av de vanligaste anledningarna är för fylla. Den gripne blir utsläppt efter några timmar, för att hållas frihetsberövad längre än så måste polisen ta kontakt med åklagare.

 

 

Anhållen

För att bli anhållen krävs beslut från åklagare, en polisman kan inte själv besluta om att anhålla en person. Anhållen kan man vara i max fyra dagar, därefter blir man släppt fri även om brottsmisstankar kan finnas kvar.

 

 

Häktad

För att bli häktad krävs ett beslut från domstol. En häktning omprövas var annan vecka och det ska inte gå att sitta häktad längre tid än vad straffet för brottet skulle ge.

Brott - Gripen

Brott - Anhållen

Brott - Häktad

 

Vid misstanke om brott

Under en utredning av ett brott anger polisen till vilken grad den misstänkte kan tros ha begått brottet. Det finns fyra olika grader av misstanke vid brott, vid den lägsta misstankegraden kan man ej bli frihetsberövad, det kan man vid de andra tre.

 

Kan misstänkas för brott

Kan misstänkas för brott är den lägsta graden av misstanke, polisen har inga konkreta bevis för brott. Polisen har inte rätt att göra husrannsakan hos den misstänkte.

Skäligen misstänkt

Här finns någon form av konkret bevisning men den är svag. Polisen har rätta att göra husrannsakan eller med beslut från åklagare frihetsberöva den misstänkte.

På sannolika skäl misstänkt

Detta är en högre grad av misstanke, konkreta bevis finns.

Tillräckliga skäl för att väcka åtal

Vid denna misstankegrad utgår åklagare från att rätten kommer fälla den misstänkte utifrån den bevisning som finns.