Kretskort

Kretskort är en platta med påmonterade elektriska komponenter i ett kopplingsschema. Kretskort finns idag i alla utom de allra simplaste elektronikprylar.

Ett kretskort, eller mönsterkort som det också kallas är en platta med tryckt eller målat mönster av elektriska ledare och samt komponenter som tillsammans bildar ett komprimerat elektroniskt kretslopp.

 

Plattan som används är av ett elektroniskt isolerande material på vilket ena sidan, eller i vissa fall båda sidor har det fastmonterade elektroniska kretsloppet. Kretsloppet är gjort av material som har god strömledningsförmåga, normalt koppar.

 

 

Ledningsmönster

Det finns lika sätt att tillverka ledningsmönstret till ett kretskort, normalt fäster man koppar på den elektriskt ledande plattan, markerar ut det mönster som ska vara kvar och därefter tar bort överbliven koppar.

 

 

Att fästa komponenter

Det finns två olika sätt att fästa de elektriska komponenterna. Det ena sättet som var det absolut vanligaste under 90-talet är hålmontering, där man gör hål i plattan och därefter fäster komponenter med ben i dessa på. Problemet med denna typ av tillverkning är att det kan begränsa kretskortets utformning då de idag har flera lager, om man borrar hål genom kortet måste alla lager anpassas efter hålen.

 

Den andra tekniken är ytmontering, då löds komponenterna fast vid plattan, denna metod gör tillverkningen snabbare, billigare och den som används allra mest när det kommer till de vardagliga teknikprylarna såsom datorer eller mobiltelefoner

 

Historia

 

Kretskortets historia började någon gång under början av 1900-talet, flertalet framstående vetenskapsmän arbetade med tekniken på olika håll i världen. Bland annat experimenterade Tomas Edison med att med kemiska metoder placera ledare på linnedukar.

 

Under andra världskriget började kretskort att användas i stor skala i tändrör för robotar och granater, då tillverkad i keramik med målad metall. Inte fören efter kriget började kretskort användas för kommersiellt bruk.