Knappar

Knappar finns i alla möjliga slag och för olika syften, det vanligaste i kläder men även annat och de använts i flera tusen år.

Historia

Redan för flera tusen år sedan användes knappar flitigt av befolkningen runt Indusfloden i Indien, även i Europa har man funnit spår av knappar sedan flera tusen år tillbaka. De som användes i Indien var gjorda av snäckskal och de tros varit gjorda mest för prydnads skull.

 

Tidigaste spår av knappar som använts i funktionellt syfte, att stänga kläder eller liknande, kommer från 1200-talets Tyskland men därifrån gick spridningen väldigt snabbt till resterande del av Europa. Under 1400-talet användes knappar i de allra flesta håll i Europa.

 

Material

Knappar har genom historien gjorts av en mängd olika material, både naturliga och syntetiska eller en kombination av de båda. Det material som använts för att tillverka knappar har ofta reflekterat den teknologi som funnits tillgänglig, allra tidigaste knappar var av naturliga materiel medan vi idag använder nästan uteslutande syntetiska material såsom plast.

 

Olika typer av knappar

Idag finns i stort tre olika typer av knappar.

Galgknappar

Knappar i form av en halv glob med en galge på baksida som sys fast i tyget. Denna typ av knapp är lätt att utsmycka eftersom det inte går några hål rakt igenom den.

 

Sy-igenom-knappar

Den vanligare sorten som normalt har fyra hål i mitten för dra tråden igenom. Dessa knappar är platta och kan sys fast med maskin.

Metallknappar

Knapp som fästes i tyget från båda sidor, den har en framsida och en baksida. Knappen fästes mot en motsvarande knapp med ett klick. Den vanligaste knappa att finna i till exempel en vinterjacka.