Indraget körkort

Indraget körkort för fortkörning kan ske direkt på plats och behöver ingen rättegång. Körkörtet kan också bli indraget av Transportstyrelsen efter en fällande dom i domstol eller av medicinska själ.

Information om indraget körkort

Indraget körkort är officiellt inte ett straff, även om det i flesta fall kan vara betydligt värre än den böter som man normalt får i samma veva. Eftersom det inte är ett straff behövs heller inte någon rättegång. Polisen kan dra in ditt tillstånd direkt på plats om du medger brott. Nedan finner du information om när ditt tillstånd kan bli indraget.

 

Körkort indraget av polisen

Polisen kan vid misstanke om brott ta ditt körkort direkt på plats, i vissa fall beviljas tillstånd att köra vidare i 48 timmar. Någon som kört rattfull kan inte räkna med att få tillstånd till att köra vidare. Hur länge körkortet blir indraget bestäms inte av polisen, fallet lämnas vidare till transportstyrelsen som därefter tar ett beslut.

Körkort indraget av polisen

 

Körkort indraget av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har rätt att bevilja och dra in körkortstillstånd. Det finns en rad anledningar till att transportstyrelsen beslutar om att dra tillbaka ett körkortstillstånd. Ett beslut kan alltid överklagas till förvaltningsrätten.

 

Dessa förseelser kan leda till indraget körkort

 

Om föraren…

 

…fått fällande dom för, rattfylleri, grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik eller smitning från trafikolycka.

 

…åkt fast för flera mindre trafikförseelser såsom fortkörning.

 

…brutit mot viktigare trafikregel, till exempel kört mot rött ljus eller omkörning vid möte eller otillräckligt avstånd till framförvarande fordon.

 

…anses opålitlig i nykterhetshänseende, någon blivit omhändertagen för berusning, det kan räcka med att bli omhändertagen en gång för att körkortet skall dras in eller inte beviljas.

 

…är dömd för allvarligt brott annat än trafikrelaterat, till exempel grov misshandel eller vapenbrott.

 

…inte uppfyller medicinska krav eller inte lämnat in begärt läkarintyg

 

Körkortet kan också bli tillsvidare inkallat om det är sannolikt att transportstyrelsens slutliga beslut är en återkallelse. Till exempel när innehavaren av körkortet är åtalad för brott men målet fortfarande ligger i rätten.

 

Spärrtider

I trafikverkets beslut om återkallande av körkort meddelas också spärrtid. Spärrtiden av körkort för för person som blivit fälld för en trafikförseelse är från 1 månad, person fälld för grövre brott från 1 år och upp till 3 år. Person som fått återkallelse på grunda medicinska själ får ingen spärrtid alls. Först när både spärrtiden gått ut OCH nytt körkort utfärdats får du köra igen. Det kan betyda att du måste ta om körkortet.

 

Att överklaga beslut om inkallat körkort

Du kan överklaga ett beslut om inkallat körkortstillstånd genom att skicka skriftlig överklagan till förvaltningsrätten (tidigare länsrätten). Din överklagan skall skickas senas tre veckor efter att du mottagit beslut om inkallat körkort.

 

Prövotid

Under prövotiden bör man vara extra försiktigt, givetvis är det bäst att alltid hålla sig till trafikreglerna men indraget körkort under prövotid innebär att man får ta om körkortet när stopptiden är över. Både teori och uppkörning skall göras igen innan man får nytt körkort. Prövotiden gäller de första två år efter man tagit körkort.