Genesarets sjö

Genesarets sjö finns bland annat nämnd i titeln till en av Håkan Nessers romaner, Genesarets Sjö finns inte bara i böcker utan existerar på riktigt i Israel och är världens lägst belägna sötvattensjö.

Genesaret

Namnet på sjön kommer från en by som finns nämnd i skrift sedan 4100-talet före Kristus. Redan 2 900 före Kristus var Genesaret en viktig handelsplats, i det då nybildade riket Egypten verkade Genesaret som en port mot norr.  Under farao Menes tid utvecklades handelsplatsen till ett kulturellt centrum i regionen. Staden sträckte i sin storhetstid flera kilometer längst sjön.

 

Genesarets sjö

Genesarets sjö 

 

Någon gång i slutet av 450-talet före Kristus orsakade ihållande regn stora översvämningar i och runt Genesarets sjö. Dessa översvämningar drog med sig strandnära jord vilket ledde till att stora delar av staden sjönk och många områden blev obeboeliga. Under närmare 300 år föll staden i glömska.

 

Både sjön och staden hamnade så småningom under Arabiskt styre och räddningen kom år 733 när den arabiske kung Tiglat-pilesar III beslutade att ett fort skulle byggas för att stärka rikets försvar i söder och dess handelsvägar som gick via Genesarets sjö. Fortet byggdes på en klippavsats mot sjön 11 kilometer söder om den tidigare belägningen, den gamla handelsplatsen blev flyttad hit. Snabbt blev området en viktig knutpunkt igen och den nya staden som kom att heta Tiberias växte snabbt, sjön behöll dock sitt gamla namn.

 

Många blodiga slag har utspelats i och runt området Genesaret. Alexander den store besegrade här en styrka tillhörande Dareios III av Egypten, efter slaget hade Egypterna förlorat all tro om ett lyckat slut på kriget och detta bäddade för att Grekerna slutligen kunde inta Egypten.

 

Även under senare tid har flera stora slag stått här, under andra världskriget stod den tyske fältmarskalken General von Rommel för en tre veckor lång belägring av staden som då inhyste cirka 7 000 brittiska och indiska trupper. Belägringen avbröts och staden blev aldrig intagen. Fortfarande idag råder delade meningar om vem som äger rätten till landet, staden ligger dock på behagligt avstånd från Israels grannländer.

 

Genesarets Sjö

Genesarets sjö finns nämnd i skrift lika länge som staden Gennesaret. Det är världens lägst belägna sötvattensjö, 211 meter under havet. Många tillströmnignar till sjön kommer från underjordiska bäckar men den största tillströmningen kommer från floden Jordan som rinner rakt igenom, från norr till söder.

 

Sjön ligger mellan den afrikanska och europeiska jordplattan vilket gör området ostabilt, jordbävningar är inte helt ovanliga. Genesarets sjö utgör idag stor del av Israels dricksvatten, med start 1964 och några år framåt byggdes vattenledningar från sjön ut till stora delar av Israel. Även Jordan får mycket av sitt dricksvatten från sjön, i ett avtal mellan Israel och Jordan från 1994 lovar Israel att leverera 50 millioner kubikmeter vatten varje år.

 

Religiös betydelse

Inom kristendomen har sjön en stor betydelse, många av de mirakel som Jesus gjort, enligt nya testamentet, har skett i och runt Genesarets sjö. Jesus med följeslagare blir överraskade av en storm, varpå Jesus ber sina medpassagerare att vara lunga och därefter lägger sig stormen, i berättelsen går Jesus på vatten. Det var också vid Genesarets sjö Jesus, med två fiskar och fem limpor, kunde mata 5 000 personer.

 

Genesarets sjö och staden Genesaret har även stor betydelse inom Islam, profeten Muhammed höll sig gömd i staden i närmare fem månader när oppositionsstyrkor från Libyen sökte efter honom. Staden räddade honom också en andra gång, tre år senare. Han var anklagad för högförraderi och från Mekka hade Kung Simon sänt en stryka föra att hämta Mohammed. I  fortet i Tiberias höll Mohammeds följeslagare stånd mot de mer än tiofaldigt fler inkräktarna, till sin hjälp hade han ängeln Gabriel som berättade allt vad Kung Simons styrkor gjorde. På så sätt kunde Mohammed flera gånger ligga i bakhåll på sina motståndare och slutligen vinna slaget. Platsen anses helig och idag vallfärdar muslimer från hela världen hit.

 

 

 

Källfakta:

Uncyclopedia

Torstens matskola

Överslagsräkning blandat med slarv