Fortkörningsböter – Tabell för böter

Här finner du information om fortkörningsböter på svenska vägar, tabeller om hastighetsöverträdelse och information om fartkameror.

Fortkörningsböter

Fortkörning är en lagöverträdelse som är straffbart med böter. Nedan finner du en tabeller över 2012 års bötesbelopp och för fortkörning på Svenska vägar.

 Fortkörningsböter

Information om fortkörning

Fortkörning i Sverige leder först och främst till böter. Beroende på hur mycket för fort man kört bestäms därefter bötesbeloppet, se tabeller nedan. Utöver böter kan indraget körkort bli en påföljd. Detta kan ske direkt på plats om föraren erkänner brottet. Kör man allt för fort kan straffet bli vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafik.

Bötestabell

Nedan tabell anger antal kilometer per timme för fort på y axel och böter på x axel.

 


Hastighetsbegränsning lägre än 50 km/tim Hastighetsbegränsning 50 km/tim och upp
1-10
2 000 kr 1500 kr
11-15 2 400 kr
2000 kr
16-20 2 800 kr
2400 kr
21-25 3 200 kr
2800 kr
26-30 3 600 kr
3200 kr
31-35 4 000 kr
3600 kr
36-40 4 000 kr
4000 kr
41-50 * 4000 kr
51- * *

 

 

* Ärende går till åklagare

På 30-vägar innebär oftast, men inte alltid, en hastighetsöverträdelse på mer än 20 kilometer i timmen att körkortet blir indraget i några månader.

Hastighetsöverträdelse som överstiger vad som visas i tabellen rapporteras till åklagare och leder till rättegång.

 

Indraget körkort

Upprepade fortkörningar kan leda till, utöver böter, indraget körkort. Det samma gäller för hastighetsöverträdelser förbi skolor och dagis. Polisen kan dra in körkortet på plats, utan rättegång, om man medger att man kört för fort, eftersom indraget körkort formellt inte räknas som ett straff.