Böter vid överlast

Att köra med överlast är olagligt och straffas med böter. På denna sida finner du fullständiga vikbegrepp och bötesbelopp för överlast.

Information om överlast

Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen.

 

Vad som är högsta tryck finns angivet i det senaste registreringsbeviset för fordonet eller släpet.

 

Avgift för överlast belastar precis som en parkeringsböter ägaren.

 

Vid en överlastad husvagn eller annat släp ges böter till ägaren av fordonet som drar husvagnen.

 

Med B-körkort får du dra lätt släpvagn. Lätt släpvagn är antingen släp med totalvikt på max 750 kg ELLER släp vars totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt, samtidigt som den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3,5 ton.

Böter vid överlast

 

Viktbegrepp:

  • Bruttovikt är den totala vikten på fordonet vid ett visst tillfälle
  • Maxlast är den totalt tillåtna vikten enligt registreringsbeviset
  • Totalvikt är tjänstevikten plus maxlast
  • Tjänstevikt är en olastad bil inklusive förare

 

Bötesbelopp

Böter bestäms beroende på hur stor procentuell övervikt fordonet har. Vid överviktpå 51 % eller mer skickas ärendet till åklagare. Vid lägre övervikt utdelas böter enligt följande tabeller.

 

Släpvagnsvikt


A B C
1-20 % 2000 2000 2000
21-30 % 2500 2500 2500
31-40 % 3000 3000 3000
41-50 % 4000 4000 4000

 

A) Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med
B) Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med
C) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridit

Axeltryck


D E
1-10 % 1500 1500
11-20 %
2000 2000
21-20 %
2500 2500
31-40 %
3000 3000
41-50 %
4000 4000

 

D) Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med
E) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med

 

Boggitryck


F G
1-10 %
1500 1500
11-20 %
2000 2000
21-20 %
2500 2500
31-40 %
3000 3000
41-50 %
4000 4000

 

F) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med
G) Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med

Trippelaxeltryck


H I
1-10 %
1500 1500
11-20 %
2000 2000
21-20 %
2500 2500
31-40 %
3000 3000
41-50 %
4000 4000

 

H) Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med
I) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med

 

 Bruttovikt


J K L
1-10 %
1500 1500 1500
11-20 %
2000 2000 2000
21-20 %
2500 2500 2500
31-40 %
3000 3000 3000
41-50 %
4000 4000 4000

 

J) Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med
K) Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med
L) Fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med